KATA:

  • MEIKO
  • UNSU
  • GOJUSHIHO SHO
  • GOJUSHIHO DAI
  • WANKAN
  • BUNKAI DI UN KATA D'ESAME

 

  • JUYU KUMITE
  • SCELTA LIBERA KIHON: almeno 5 serie di 12 tecniche
  • SCELTA LIBERA: Tesi scritta sul Karate-do